65311112
Email  E-mail      In bài viết  Bản để in      Phóng to  Cỡ chữ Thu nhỏ      Chia sẻ:  Icon facebook  Icon Twitter  Icon Google  Icon yahoo  LinkHay.com

Đóng quyển A0-A4

Photo khổ A1
- Đóng quyển A4 bìa thường. Giá: 2000 đồng / quyển
- Đóng quyển A4 bìa ngoại. Giá: 3000 đồng / quyển
- Đóng quyển A4 bìa ngoại + bóng kính. Giá: 5000 đồng / quyển
- Đóng quyển A3 bìa ngoại. Giá: 5000 đồng / quyển
- Đóng quyển A3 bìa ngoại + bóng kính. Giá: 9000 đồng / quyển
- Đóng quyển A2 bìa ngoại. Giá: 8000 đồng / quyển
- Đóng quyển A2 bìa ngoại + bóng kính. Giá: 15000 đồng / quyển
- Đóng quyển A1 bìa ngoại. Giá: 14000 đồng / quyển
- Đóng quyển A1 bìa ngoại + bóng kính. Giá: 28000 đồng / quyển

Bản đồ đường đi đến In Thanh Xuyến