65311112
Email  E-mail      In bài viết  Bản để in      Phóng to  Cỡ chữ Thu nhỏ      Chia sẻ:  Icon facebook  Icon Twitter  Icon Google  Icon yahoo  LinkHay.com

Giấy Couche In Phun

 Giấy Couche
Dùng in ảnh, card.
in trên mực C thì sáng bóng và không phai màu

- Giấy Couche Mờ:     65.000 đ/tập (50 tờ)
- Giấy Couche Bóng: 65.000 đ/tập (50 tờ)
- Giấy C 200:               550 đ/tờ
- Giấy C 250:               600 đ/tờ            
- Giấy C 300:               650 đ/tờ
   
   
Bản đồ đường đi đến In Thanh Xuyến