65311112
Email  E-mail      In bài viết  Bản để in      Phóng to  Cỡ chữ Thu nhỏ      Chia sẻ:  Icon facebook  Icon Twitter  Icon Google  Icon yahoo  LinkHay.com

Giấy In Card


Giấy In Card
- Giấy Couche Mờ:     65.000 đ/tập
- Giấy Couche Bóng: 65.000 đ/tập
- Giấy C 200:               550 đ/tờ
- Giấy C 250:               600 đ/tờ
- Giấy C 300:               650 đ/tờ
Bản đồ đường đi đến In Thanh Xuyến