65311112
Email  E-mail      In bài viết  Bản để in      Phóng to  Cỡ chữ Thu nhỏ      Chia sẻ:  Icon facebook  Icon Twitter  Icon Google  Icon yahoo  LinkHay.com

IN LUẬN VĂN, LUẬN ÁN A3,A4 
In Lazer A4 một mặt
- In giấy Bãi Bằng: 200đ/trang
- In giấy Indo:          300đ/trang
- In Double A:          400đ/trang
In Lazer A4 hai mặt
- In giấy Bãi Bằng: 300đ/trang
- In giấy Indo:          400đ/trang
- In Double A:          500đ/trang

 


 
In Lazer A3 một mặt
- In Double A: 1.000đ/trang
In Lazer A3 hai mặt
- In Double A: 1.500đ/trang
In Lazer A2
- In Double A: 4.000đ/tờ
In Lazer A1
- In Double A: 6.000đ/tờ
In Lazer A0
- In Double A: 10.000đ/tờ
In màu
*A4
- In Double A(80gr): 1.000-2.000đ/trang
*A3
- In Double A(80gr): 3.000-5.000đ/trang
 
       

Thông tin liên quan

Bản đồ đường đi đến In Thanh Xuyến