65311112
Email  E-mail      In bài viết  Bản để in      Phóng to  Cỡ chữ Thu nhỏ      Chia sẻ:  Icon facebook  Icon Twitter  Icon Google  Icon yahoo  LinkHay.com

IN Lazer A4In A4 1 mặt: 
- Giấy  Bãi Bằng 60g: 200đ/trang
- Giấy indo 70g          : 300đ/trang
- Giấy Thái 80g          : 400đ/trang

In A4 2 mặt
- Giấy Bãi Bằng 60g: 300đ/tờ
 - Giấy indo 70g        : 400đ/tờ
 - Giấy Thái 80g        :500đ/tờ

In Màu A4 1 mặt: 
- Giấy Thái 80g: 2.000 đ/trang
              có thể: 1.000đ/tr
In Màu A3 1 mặt: 
 - Giấy Thái 70g: 4.00đ/tờ
              có thể :2.500đ/tr
       

Thông tin liên quan

Bản đồ đường đi đến In Thanh Xuyến