65311112
Email  E-mail      In bài viết  Bản để in      Phóng to  Cỡ chữ Thu nhỏ      Chia sẻ:  Icon facebook  Icon Twitter  Icon Google  Icon yahoo  LinkHay.com

In màu A0

 

In màu khổ A0

In ảnh A0 
- Giấy ảnh: 40- 60.000đ/tờ
- Giấy PP đề can: 40 - 60.000đ/tờ
- Giấy ngoại: 30-50.000đ/tờ

 In nét màu A0
- Giấy ngoại: 15 - 30.000đ/tờ
- Giấy ảnh : 20 - 40.000đ/tờ

In đen trắng A0
- Giấy ngoại: 10.000đ/tờ
   
   
Bản đồ đường đi đến In Thanh Xuyến