65311112
Email  E-mail      In bài viết  Bản để in      Phóng to  Cỡ chữ Thu nhỏ      Chia sẻ:  Icon facebook  Icon Twitter  Icon Google  Icon yahoo  LinkHay.com

In màu A1

In màu khổ A1

In ảnh A1
- Giấy ảnh:           20 - 30.000đ/tờ
- Giấy PP đề can: 20 - 30.000đ/tờ
- Giấy ngoại:        15 - 25.000đ/t

In nét màu A1
- Giấy ngoại:         8 - 15.000đ/tờ
- Giấy ảnh :         10 - 15.000đ/tờ

In đen trắng A1
- Giấy ngoại:         6.000đ/tờ
Bản đồ đường đi đến In Thanh Xuyến