65311112
Email  E-mail      In bài viết  Bản để in      Phóng to  Cỡ chữ Thu nhỏ      Chia sẻ:  Icon facebook  Icon Twitter  Icon Google  Icon yahoo  LinkHay.com

In màu A2


 

In màu khổ A2

In ảnh A2
- Giấy ảnh:           10 - 18.000đ/tờ
- Giấy PP đề can: 10 - 15.000đ/tờ
- Giấy ngoại:        12 - 15.000đ/tờ

 In nét màu A2
 - Giấy ngoại:         6 - 10.000đ/tờ
 - Giấy ảnh :         10 - 18.000đ/tờ

 In đen trắng A2
- Giấy ngoại:               4.000đ/tờ
   
Bản đồ đường đi đến In Thanh Xuyến