65311112
Email  E-mail      In bài viết  Bản để in      Phóng to  Cỡ chữ Thu nhỏ      Chia sẻ:  Icon facebook  Icon Twitter  Icon Google  Icon yahoo  LinkHay.com

In màu A4

In màu khổ A4

In ảnh A4
- Giấy ảnh 1 mặt:        5.000đ/tờ
- Giấy ảnh 2 mặt:        8.000đ/tờ
- Giấy  đề can 1 mặt: 5.000đ/tờ
- Giấy ganh 1 mặt:     5.000đ/tờ
- Giấy ganh 2 mặt:     8.000đ/tờ
- Giấy ngoại dày: 1.5-3.000đ/tờ

In đen trắng A4

- Giấy Thái 80: 400đ/trang
- Giấy indo 70: 300đ/trang
                 
   
Bản đồ đường đi đến In Thanh Xuyến