65311112
Email  E-mail      In bài viết  Bản để in      Phóng to  Cỡ chữ Thu nhỏ      Chia sẻ:  Icon facebook  Icon Twitter  Icon Google  Icon yahoo  LinkHay.com

Photocoppy

 
 
Photo khổ A4
* Photo A4 giấy Bãi Bằng
- Photo 1 mặt: 150đ/tờ
- Photo 2 mặt:
200đ/tờ
* Photo A4 giấy Indo
- Photo 1 mặt: 230đ/tờ
- Photo 2 mặt:
320đ/tờ
* Photo A4 giấy Double A
- Photo 1 mặt: 280đ/tờ
- Photo 2 mặt:
350đ/tờ
 
Photo khổ A3
* Photo A3 giấy Bãi Bằng
- Photo 1 mặt: 400đ/tờ
- Photo 2 mặt:
500đ/tờ

* Photo A3 giấy Indo
- Photo 1 mặt: 450đ/tờ
- Photo 2 mặt:
600đ/tờ
* Photo A3 giấy Double A
- Photo 1 mặt: 600đ/tờ
- Photo 2 mặt:
800đ/tờ
Photo khổ A2
* Photo A2 giấy Indo
- Photo 1 mặt: 2.500đ/tờ
Photo khổ A1
* Photo A1 giấy Indo
- Photo 1 mặt: 3.500đ/tờ
 

Photo khổ A0
* Photo A0 giấy Indo
- Photo 1 mặt: 7000đ/tờ
- Photo A0 dài:6000đ/m 


 
Đóng xén sổ sách
* Đóng quyển A4
- Bìa ngoại:     3.000đ/quyển
- Bóng kính:   
3.000đ/quyển
* Đóng quyển A3
- Bìa ngoại:     5.000đ/quyển
- Bóng kính:   
5.000đ/quyển
* Đóng quyển A2
- Bìa ngoại:     8.000đ/quyển
- Bóng kính:   
8.000đ/quyển
* Đóng quyển A1
- Bìa ngoại:    14.000đ/quyển
- Bóng kính:  
18.000đ/quyển
* Đóng quyển A0
- Bìa ngoại:   30.000đ/quyển
       
Bản đồ đường đi đến In Thanh Xuyến