65311112
Email  E-mail      In bài viết  Bản để in      Phóng to  Cỡ chữ Thu nhỏ      Chia sẻ:  Icon facebook  Icon Twitter  Icon Google  Icon yahoo  LinkHay.com

Photo khổ A4

Photo khổ A4
* Photo A4 giấy Bãi Bằng
- Photo 1 mặt: 150đ/tờ
- Photo 2 mặt: 200đ/tờ

* Photo A4 giấy Indo
- Photo 1 mặt: 230đ/tờ
- Photo 2 mặt: 320đ/tờ

* Photo A4 giấy Double A
- Photo 1 mặt: 280đ/tờ
- Photo 2 mặt: 350đ/tờ
Bản đồ đường đi đến In Thanh Xuyến